Komputerowa Baza Danych Środków Ochrony Roślin

Najnowsza aktualizacja: 2024.06.30
(w przygotowaniu 2024.08.15)

FLAMINGO dr E.Czaplicki w Poznaniu angażuje specjalistów z dziedziny ochrony roślin i informatyki.

Opracowujemy i udostępniamy systemy informatyczne o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Nasze bazy danych są zawsze aktualnym źródłem informacji dla służb doradczych i kontrolnych, producentów, dystrybutorów, konfekcjonerów oraz dla jednostek naukowo-badawczych, szkół rolniczych, redakcji czasopism rolniczych, zespołów producentów, gospodarstw rolnych i innych jednostek pracujących dla potrzeb rolnictwa.

Bazy danych FLAMINGO stanowią niezastąpioną pomoc w opracowaniu programów ochrony upraw przed agrofagami, profesjonalnym doradztwie, przygotowaniu ekspertyz z dziedziny ochrony roślin, biznes planów oraz innych specjalistycznych opracowań.

Bazy Danych Flamingo

Komputerowa BAZA DANYCH FLAMINGO obejmuje:
- wykaz środków ochrony roślin aktualnie dopuszczonych do obrotu
- pełne teksty etykiet-instrukcji stosowania środków ochrony roślin (obecnie 2884 etykiet dla 2756 nazw handlowych )
- program wyszukiwawczy DORADCA KOMPUTEROWY

Baza danych i program Doradca Komputerowy uzupełniane są 8 razy w roku.

DORADCA KOMPUTEROWY

Dostęp do bazy danych Flamingo on-line.

Baza danych Flamingo udostępniana jest po otrzymaniu indywidualnego hasła.
Warunkiem otrzymania hasła jest podpisanie umowy na subskrypcje roczną.
Szczegóły zamówienia... tutaj

Jeśli posiadasz indywidualne hasło bazy danych Flamingo, kliknij "wejdź" i zaloguj się do systemu.