Doradca Komputerowy

Doradca Komputerowy FLAMINGO jest bazą danych o środkach ochrony roślin. Baza obejmuje;
- wykaz aktualnie dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce środków ochrony roślin
- pełne teksty etykiet zarejestrowanych środków (obecnie 2884 etykiet dla 2756 nazw handlowych )
- program wyszukiwawczy DORADCA KOMPUTEROWY umożliwiający wybranie:

1. Zalecanych środków do zwalczania określonych agrofagów na wskazanej roślinie uprawnej
2. Środków zawierających określoną substancję czynną
3. Środków w zależności od ich przeznaczenia (herbicydy, fungicydy, insektycydy, moluskocydy, bakteriocydy itd )
4. Środków charakteryzujących się określonym sposobem działania (kontaktowe, systemiczne, nalistne itd )
5. Środków zarejestrowanych w ramach t.zw. "importu równoległego"
6. Środków wybranego właściciela (wnioskodawcy) rejestracji (Bayer, Barclay, Isagro)
7. Środków, których ważność rejestracji upływa w określonym terminie
8. Środków będących w obrocie do wyczerpania remanentów
9. Środków, których treść etykiety uległa nowelizacji w ostatnim okresie czasu (poszerzenie lub ograniczenie zaleceń, zmiana klasyfikacji, zmiana okresu ważności)
10. Środków sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne, tksyczne, szkodliwe dla człowieka, organizmów wodnych, pszczół, szkodliwych dla środowiska

Oraz kilka dalszych opcji.

Jak działa Doradca Komputerowy ?

Program DORADCA KOMPUTEROWY jest prosty w obsłudze. Działa w środowisku Windows (Windows 98 nie wszystkie instalacje-wskazany kontakt z informatykiem, Windows ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10).

Baza danych uaktualniana jest ośmiokrotnie w trakcie roku. Subskrybenci pobierają dane z serwera podając indywidualne hasło i identyfikator.

Baza danych od 1994 roku z powodzeniem wykorzystywana jest w opracowaniu programów ochrony upraw przed agrofagami, w profesjonalnym doradztwie, przygotowaniu ekspertyz z dziedziny ochrony roślin, biznes planów, kontroli sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Naszymi klientami są; służba ochrony roślin, wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, szkoły rolnicze, redakcje rolniczych czasopism, producenci i konfekcjonerzy środków, dystrybutorzy hurtowi i detaliczni, rolnicy indywidualni i inne służby.

Jak wygląda Doradca Komputerowy ?

Wizualizacja komputerowej bazy danych środków ochrony roślin serwisu Flamingo.

Instrukcja

Informacja o wersji bazy danych i programuInformacja o wersji bazy danych i programu wyświetla się na pierwszym ekranie, bezpośrednio po uruchomieniu Doradcy Flamingo.
Aktualizacja - w praktyce 8 aktualizacji rocznie (średnia z ostatnich 20 lat); gwarantujemy 4 aktualizacje rocznie.


Informacja o wersji bazy danych i programu
Informacja o wersji bazy danych i programu wyświetla się na pierwszym ekranie, bezpośrednio po uruchomieniu Doradcy Flamingo.
Aktualizacja - w praktyce 8 aktualizacji rocznie (średnia z ostatnich 20 lat); gwarantujemy 4 aktualizacje rocznie. image 1

Wyszukiwanie
W związku niepełnymi nazwami agrofagów wymienianych w etykietach-instrukcjach stosowania środków ochrony roślin np. raz alternarioza, innym razem alternarioza pomidora najlepszą metodą wyszukiwawczą wybór z indeksu formy krótszej i zakończenie jej gwiazdką np. alternarioza*
image 1

Przeglądanie indeksu - uprawy
image 1

Przeglądanie indeksu - agrofagi
image 1

Pola wyszukiwawcze

 • Firma (właściciel + producent + dystrybutor)
 • Właściciel
 • Producent
 • Dystrybutor
 • Nazwa handlowa
 • Substancja aktywna [uwaga: w wersji uproszczonej wyszukiwanie wg substancji aktywnej jest niedostępne]
 • Uprawa
 • Agrofag

Wg sposobu działania:
 • kontaktowe
 • układowe
 • wgłębne
 • żołądkowe
 • gazowe
 • doglebowe
 • nalistne

Wg rodzaju stosowania:
 • podlewanie
 • gazowanie
 • odymianie
 • aerozolowanie
 • smarowanie
 • zamgławianie
 • odparowywanie
 • otoczkowanie
 • maczanie
 • agrolotniczo


Wg rodzaju środka:
 • Zaprawa nasienna
 • Środek również do zaprawiania
 • Fungicyd
 • Bakteriocyd
 • Herbicyd
 • Insektycyd
 • Akarycyd
 • Insektycyd do zwalczania szkodników magazynowych
 • Rodentycyd
 • Moluskocyd
 • Nematocyd
 • Regulator rozwoju roślin
 • Stymulator odporności roślin
 • Adiuwant
 • Atraktant lub Repelent
 • Feromon
 • Desykant
 • Środek przeznaczony dla nieprofesjonalistów
 • Środek biologiczny
 • Środek biotechniczny
 • Konieczność wyznaczenia strefy ochrony organizmów wodnych
 • Konieczność wyznaczenia strefy ochrony roślin niebędących celem działania
 • Dopuszczony na terenie uzdrowisk i parków narodowych
 • Sterylant, dezynfektant
 • Wróg naturalny owadów szkodliwych
 • Środek bardzo toksyczny dla ludzi
 • Środek toksyczny dla ludzi
 • Środek szkodliwy dla ludzi
 • Środek bardzo toksyczny dla organizmów wodnych
 • Środek toksyczny dla organizmów wodnych
 • Środek szkodliwy dla organizmów wodnych
 • Środek skrajnie łatwopalny
 • Środek wysoce łatwopalny
 • Środek łatwopalny
 • Środek drażniący
 • Środek bardzo toksyczny dla pszczół
 • Środek toksyczny dla pszczół
 • Środek szkodliwy dla pszczół
 • Szkodliwość dla pszczół uzależniona od dawki
 • Środek utleniacz
 • Środek żrący
 • Środek niebezpieczny dla środowiska
 • Remanent
 • Czasowy zakaz obrotu i stosowania
 • Import równoległy
 • Zalecenia poza etykietą par. 49 Ustawy
 • Zezwolenia okresowe par. 53 Ustawy
 • Środki zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym
image 1

Przeglądanie indeksu - nazwy substancji aktywnych
[uwaga: w wersji uproszczonej wyszukiwanie i przeglądanie indeksu wg substancji aktywnej jest niedostępne] image 1

Przeglądanie indeksu - nazwy firm
image 1

Przeglądanie indeksu - nazwy handlowe środków
image 1

Wyszukiwanie wg zmian w najnowszej aktualizacji

[uwaga: w wersji uproszczonej opcja niedostępna]
Funkcja pozwala na sprawdzenie, na czym polegają zmiany w środkach, które zmieniono (lub zarejestrowano) po raz pierwszy w ostatnim czasie.
Wyszukiwanie dotyczy następujących elementów:

 • Pełna lista środków
 • Pierwsza rejestracja
 • Handel równoległy
 • Wzajemne uznanie
 • Wznowienie rejestracji
 • Nowelizacja tekstu zaleceń
 • Zmiana klasy toksyczności
 • Zmiana nazwy właściciela rejestracji
 • Zmiana okresu ważności środka
 • Drobna korekta tekstu
 • Zmiana nazwy handlowej środka
 • Nowa klasyfikacja
 • Ograniczony zakres i termin zastosowania
 • Początek remanentu
 • Zalecenia poza etykietą par. 49 Ustawy
 • Zezwolenia okresowe par. 53 Ustawy
 • Środki zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym
image 1

Wyszukiwanie wg charakterystyki środka
Wyszukiwanie dotyczy całej bazy danych:

 • Zaprawa nasienna
 • Środek również do zaprawiania
 • Fungicyd
 • Bakteriocyd
 • Herbicyd
 • Insektycyd
 • Akarycyd
 • Insektycyd do zwalczania szkodników magazynowych
 • Rodentycyd
 • Moluskocyd
 • Nematocyd
 • Regulator rozwoju roślin
 • Stymulator odporności roślin
 • Adiuwant
 • Atraktant lub Repelent
 • Feromon
 • Desykant
 • Środek przeznaczony dla nieprofesjonalistów
 • Środek biologiczny
 • Środek biotechniczny
 • Konieczność wyznaczenia strefy ochrony organizmów wodnych
 • Konieczność wyznaczenia strefy ochrony roślin niebędących celem działania
 • Dopuszczony na terenie uzdrowisk i parków narodowych
 • Sterylant, dezynfektant
 • Wróg naturalny owadów szkodliwych
 • Wróg naturalny grzybów pasożytniczych
 • Środek bardzo toksyczny dla ludzi
 • Środek toksyczny dla ludzi
 • Środek szkodliwy dla ludzi
 • Środek bardzo toksyczny dla organizmów wodnych
 • Środek toksyczny dla organizmów wodnych
 • Środek szkodliwy dla organizmów wodnych
 • Środek skrajnie łatwopalny
 • Środek wysoce łatwopalny
 • Środek łatwopalny
 • Środek drażniący
 • Środek bardzo toksyczny dla pszczół
 • Środek toksyczny dla pszczół
 • Środek szkodliwy dla pszczół
 • Szkodliwość dla pszczół uzależniona od dawki
 • Środek utleniacz
 • Środek żrący
 • Środek niebezpieczny dla środowiska
 • Można stosować do (remanent)
 • Czasowy zakaz obrotu i stosowania
 • Handel równoległy
 • Wzajemne uznanie
 • Zalecenia poza etykietą par. 49 Ustawy
 • Zezwolenia okresowe par. 53 Ustawy
 • Środki zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym
image 1

Wyszukiwanie wg terminu ważności rejestracji, ostatecznego terminu dostępności w handlu, ostatecznego terminu stosowania lub utylizacji
[uwaga: wyszukiwanie w wersji uproszczonej niedostępne]
Funkcja pozwala na sprawdzenie, którym środkom upłynie w podanym okresie ważność rejestracji, ostateczny termin dostępności w handlu, ostateczny termin stosowania lub utylizacji image 1

Wykaz odnalezionych środków
Opcja pozwala na wyświetlenie wszystkich lub wybranych środków spośród odnalezionych.
Uwaga: opcja dodatkowa - dla każdego środka z listy odnalezionych środków wyświetlana jest informacja dodatkowa podająca:

 • liczbę środków o identycznym składzie chemicznym, co wybrany środek
 • liczbę środków zawierających te same substancje aktywne (bez względu na proporcje)
Podobny, a nawet identyczny skład chemiczny nie oznacza, że środki mają ten sam zakres stosowania określony w etykiecie-instrukcji stosowania.
[Opcja dodatkowa nie jest dostępna w wersji uproszczonej.]. image 1

Wyświetlanie wyników - tekst skrócony
image 1

Pełny tekst etykiety
Przed zastosowaniem środka należy każdorazowo zapoznać się z pełnym tekstem etykiety-instrukcji stosowania środka (pełny tekst dostępny przy każdym tekście skróconym - przycisk +Grafika). image 1

Vademecum UE
Analiza przepisów unijnych (dyrektywa, aneks) image 1

Uwaga! Wybrane środki można zaznaczać, a treści przesyłać na bieżąco do popularnych edytorów tekstów takich jak: Word for Windows, Star Office, WordPad, Open Office, Notatnika lub drukować.

DORADCA KOMPUTEROWY

Dostęp do bazy danych Flamingo on-line.

Baza danych udostępniana jest wyłącznie po otrzymaniu indywidualnego hasła. Warunkiem otrzymania hasła jest podpisanie umowy na subskrypcje roczną. Szczegóły zamówienia... tutaj

Jeśli posiadasz indywidualne hasło bazy danych Flamingo, kliknij "wejdź" i zaloguj się do systemu.